Ivan Klima

Premjeras ir angelas

Jei žmonija ritosi nuopolin, ant jų vedlių pečių turėjo gulti rūpestis, kaip juos visus išgelbėti. Bet valstybės galvos pirmiausia rūpinosi intrigomis, mąstė tik apie tai, kaip iškovoti dar daugiau valdžios ir pašalinti tuos, kuriuos laikė svarbiausiais konkurentais...

Georges Bataille

Dangaus žydrynė

Daugiau ar mažiau kiekvienas žmogus yra įtraukiamas į pasakojimus bei romanus, atveriančius jam įvairiapusę gyvenimo tiesą...

Kurt Vonnegut

Galapagai

... Iš žmogaus su didelėmis smegenimis, kurios buvo jo visų nelaimių ir kančių priežastis, išsivysto naujas žmogus su mažomis smegenimis ir plaukmenimis...

Castor & Pollux

Rašytojų kūjis

... aš – irgi partizanas. Mano priešas – oficialioji lietuvių literatūra, paremta oficiozinės kultūros, valstybinės politikos ir buržuazinio gyvenimo būdo propagandos klišėmis.

Vytautas Rubavičius

Verstas

„Tam tikru požiūriu Vytauto Rubavičiaus poetinę raišką galima buvo apibūdinti kaip postmodernią dar tada, kai ši sąvoka, bent jau mūsiškėje apyvartoje, nė neegzistavo.“ (Antanas.A.Jonynas)

Dorota Masłowska

Lenkų ir rusų karas po baltai raudona vėliava

...„urlagano“ vidinis monologas, gausiai nusagstytas kultūrinių aliuzijų skiautėmis, socialinio protesto raiška, negailestingai parodijuojamu popkultūros stiliumi...

Christian Kracht

Fazerland

... melancholiška nepalaužiamo esteto kelionė iš vieno miesto į kitą... bukinanti ir drastiška šiuolaikinė tikrovė... Apgaulingai paprastas, paviršutiniškai realistiškas ir grubus Fazerland tekstas,...

Tomas Arūnas Rudokas

Pornomūza

Beveik autobiografinis ir visiškai necenzūrinis T. A. Rudoko romanas. Autentiškas, pilnas sodrių, analogijų lietuvių literatūroje neturinčių, epizodų, lietuviškas literatūrinis undergoundas.

Vladimir Sorokin

Ledas

„Ledas“ – metaforiškas romanas. Jame aprašoma aklavietė, kurioje atsidūrėme mes su savo civilizacija. <...> tai reakcija į nusivylimą šiuolaikiniu intelektualizmu. Žmonės kažkaip nebetenka savęs. Jie tampa išorinių technologijų figūromis, pradedant nuo maisto ir baigiant meile. (V. Sorokinas)