kitos knygos / Knygos / Juodraštis Nr.2 Spausdinimui

Nevalstybinės politikos ir neoficialiosios kultūros žurnalas

Juodraštis Nr.2

žurnalas / 2009 / 20290659 / psl. /

  • Rezultatas: 3/5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rezultatas: 3/5 (Balsai: 2)

Dėkojame už nuomonę.

Jūs jau balsavote. Balsuoti galima tik vieną kartą.

Jūsų įvertinimas pakeistas.

 REDAKCIJOS ŽODIS

Jūsų rankose – antrasis naujojo nevalstybinės politikos ir neoficialiosios kultūros žurnalo numeris. Tai bandymas apjungti visas laisvas politines, kultūrines ir menines alternatyvas, kuriomis siekiama pasipriešinti krizę išgyvenančiai kapitalistinei sistemai. „Juodraštis“ nėra vienos politinės srovės ar ideologijos ruporas, jame pateikiamas gana platus antiautoritarinių judėjimų bei nuomonių spektras – nuo laisvamanių ir feminisčių iki kontrkultūrininkų ir kairiųjų libertarų.

Nuo tada, kai pasaulį išvydo pirmasis „Juodraščio“ numeris, mūsų visuomenei teko patirti nemažai išbandymų. Valdžią laimėjusios dešiniosios ir neoliberalios jėgos pasinaudojo pasaulinės ekonominės krizės grėsme ir naktiniuose posėdžiuose priiminėjo prieš ekonominę, kultūrinę ir socialinę visuomenės gerovę nukreiptus įstatymus. Tai išprovokavo nepasitenkinimo bangą šalyje, virtusią riaušėmis prie Seimo rūmų – įvykių Graikijoje, Bulgarijoje ir Latvijos sostinėje Rygoje atgarsiu. 2009 m. sausio 16 d. mūsų šalyje įvyko pirmosios riaušės, kurios ryškiai atskleidė kapitalizmo padarinius sociumui ir kuriomis buvo bandyta nugriauti sieną tarp spektaklio visuomenės ir jos atstumtųjų. Pasaulinės krizės akivaizdoje mažasis žmogus pradėjo kovoti už savo laisvę nuo išnaudotojų, už savo diskriminuojamą kūną ir orų gyvenimą. Dabar arba niekada.

Valdžia į gyventojų bruzdėjimus reagavo stiprindama policinę tvarką – jos atstovai persekiojo nepriklausomą žiniasklaidą, kairiuosius aktyvistus, profsąjungų atstovus, draudė mitingus. Be to, dešiniųjų pergalė leido suaktyvėti fašistiniam gaivalui, kuris naudojasi bendraminčių valdžioje suteiktomis privilegijomis. To pasekmė – ne tik idėjinis, bet ir fizinis kairiųjų aktyvistų puolimas, dešiniųjų valdomos valstybės gyvenimo norma tapusi neonacių ideologijos sklaida.

Kita vertus, atskiros visuomenės grupės pademonstravo savo ryžtą ir aktyvumą ne tik kritikuodamos autoritarinius valstybės valdymo metodus, bet ir organizuodamos tiesioginį veiksmą bei radikalias alternatyvas. Pasipiktinę demokratijos ribojimu, pilietinės visuomenės aktyvistai protestavo prieš kultūros žlugdymą, neoliberalią aukštojo mokslo reformą, trikdė fašistinių jėgų sambūrius. Didėja ir radikalus profsąjungų aktyvumas. Turbūt vienas didžiausių kultūrinių laisvos minties laimėjimų mūsų visuomenėje – laisvųjų universitetų tinklas, per pusę metų išsiraizgęs visoje Lietuvoje, tampantis nemokama alternatyva į verslo ir valstybės pelėkautus patekusiam tradiciniam universitetui.

Šios ir daugelis kitų problemų svarstomos šiame „Juodraščio“ numeryje. Didelis dėmesys skirtas policinės valstybės, kokia tampa Lietuva, sukurtoms diskriminacijos problemoms. Šia tema pateikiama įdomi Lietuvos intelektualų bei aktyvistų diskusijos medžiaga, supažindinama su kritinėmis pastabomis apie naujos fašizmo atmainos – postfašizmo – suklestėjimą. Žurnale rasite žymaus socialinio teoretiko Johno Holloway‘aus teorinius pasvarstymus, kaip pakeisti pasaulį neužgrobiant valdžios, anarchistų patriarcho Piotro Kropotkino patarimus jaunimui. Kolektyvinių alternatyvų kapitalizmui patirtimi dalinsis „Pasidaryk pats“ judėjimų aktyvistai, alternatyvaus aukštojo mokslo teoriją paremsime mūsų jau išbandyta Laisvojo universiteto praktika. Istorijos skiltyje rasite pasakojimą apie tarpukario Lietuvos aktyvistus, o apie meną leisime kalbėti meno streiko organizatoriams Redui Diržiui ir Stewartui Home‘ui. Dar viena tema – laisvamanybė pasaulyje ir Lietuvoje. Numerį užbaigs įdomi aktyvisto iš Šiaulių Evaldo Balčiūno autobiografija.

Tikimės, kad bičiulių iš Lietuvos ir viso pasaulio dėka šis numeris suteiks daug naudingų žinių, kaip atsispirti valdžios represijoms ir keisti pasaulį, kad jame galėtų apsigyventi laisvi ateities žmonės.

SKAITYK, BENDRAUK, MAIŠTAUK!

Redakcinė „Juodraščio“ kolegija

Nuomonės

Kur galim Kaune gauti prikti šį stebuklą?

Kiek apejau niekur neradau.
JUODRAŠTĮ NR. 2 pigiau įsigysite:

Vilniuje: Rūdninkų knygyne, Rūdninkų g. 20, tel. (5) 2610266.
Knygyne „Eureka“, S. Daukanto a. 2 / Universiteto g. 10, netoli Katedros, tel. (5) 2629146.
Kaune: „Replique Boutique“, A. Mickevičiaus g. 8, tel. 8 600 24854.

JUODRAŠTĮ NR. 2 platina:

Vilniuje: Darius, tel. 8 699 64287,
Kaune: Rima, tel. 8 648 29680,
Klaipėdoje: Darius, tel. 8 615 49470,
Šiauliuose: Kristina, tel. 8 682 11690,
Panevėžyje: Vilma, tel. 8 658 30692,
Alytuje: Mantas, tel. 8 678 07884

Tapk „Juodraščio“ platintoju savo mieste. Tel. 8 699 64287, juodrastis@riseup.net