kitos knygos / Knygos / Rusijos revoliucija Ukrainoje: 1917 m. kovas – 1918 m. balandis Spausdinimui

Nestor Machno

Rusijos revoliucija Ukrainoje: 1917 m. kovas – 1918 m. balandis

2011 / 978-609-427-060-4 / 176 psl. / minkštais viršeliais su atvartais / iš rusų kalbos vertė Evaldas Balčiūnas / Dizainas: Daumantas Každailis/ Ieva Každailienė

  • Rezultatas: 5/5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rezultatas: 4.94/5 (Balsai: 16)

Dėkojame už nuomonę.

Jūs jau balsavote. Balsuoti galima tik vieną kartą.

Jūsų įvertinimas pakeistas.

Legendinis Nestoras Machno (1888–1934) – savo krašto valstiečių gynėjas, meiliai vadintas „Batka” (liet. – Tėveliu), 1918–1921 m. pietryčių Ukrainoje subūrė didžiulę anarchistinę bendruomenę, kurios užimta teritorija viršijo dabartinės Lietuvos plotą. Įkūręs analogo žmonijos istorijoje neturėjusią „respubliką be valdžios“, vėliau pavadintą Machnovija, N. Machno kovojo prieš visas to meto valdžias bei režimus.

Šie atsiminimai – autentiškas istorinis Rusijos revoliucijos ir pilietinio karo dokumentas, pasakojantis apie tuos laikus, kada revoliucinės idėjos buvo įkūnijamos ne tik popieriuje, bet ir realiame gyvenime.

N. Machno paliko tris tomus atsiminimų. Pirmasis tomas „Rusijos revoliucija Ukrainoje (1917 m. kovas – 1918 m. balandis)“ buvo išleistas dar jam esant gyvam – 1927 m. Paryžiuje („La revolution russe en Ukraine, Mars 1917 – Avril 1918, Paris, La brochure mensuelle, 1927).

Antrasis tomas buvo pavadintas „Po kontrrevoliucijos smūgiais (1918 m. balandis–birželis)”, trečiasis – „Ukrainos revoliucija (1918 m. liepa–gruodis)”. Autorius buvo užsibrėžęs tikslą detaliai aprašyti ir vėlesnius laikus, tačiau to nesugebėjo padaryti dėl jį užklupusios sunkios plaučių tuberkuliozės bei ankstyvos mirties.

Pirmasis N. Machno atsiminimų tomas yra pats autentiškiausias dokumentas. Kitus du tomus, išleistus po N. Machno mirties, suredagavo tuo metu irgi emigracijoje gyvenęs Rusijos anarchizmo teoretikas Vsevolodas Volinas, tad jie nėra laikomi autentiškais.

Nuomonės