kitos knygos / Knygos / Premjeras ir angelas Spausdinimui

Ivan Klima

Premjeras ir angelas

romanas / 2008 / 9789955640493 / 232 psl. / minkštais viršeliais su atvartais, 14x20 cm / iš čekų kalbos vertė Aigustė Bartkutė / Dizainas: Ramūnas Gilys www.blackdog.lt

  • Rezultatas: 5/5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rezultatas: 5/5 (Balsai: 1)

Dėkojame už nuomonę.

Jūs jau balsavote. Balsuoti galima tik vieną kartą.

Jūsų įvertinimas pakeistas.

Nuskaidrintame šilto humoro politinės satyros romane pasakojama apie viešą ir privatų šalies politinio elito gyvenimą. Premjeras vakare pavargęs nuo beprasmybės, kvailysčių, intrigų ir melo, klestinčių politinio isteblišmento aplinkoje, slapta skaito savo gerbėjos, Adelės su kuria jau kuris laikas susirašinėja, laišką:

<...> Taip, suprantu Tave. Tavo vienatvė yra milžinų, kurių galva kyšo virš minios, vienatvė, tai angelų, plevenančių dangaus aukštybėse, atskirybė. Suprantu Tave ir norėčiau tokiomis akimirkomis, kai jautiesi atstumtas ar netgi silpnas, būti su Tavimi ir suteikti Tau jėgų. Šiandien popiet (sekmadienį), turėjau laisvą valandžiukę, mano dukružė iškylauja su komanda, tad išėjau pasivaikščioti į miškelį, kuris prasideda iškart, kur baigiasi mūsų gatvė. Vienui viena, jau ilgą laiką tai mano lemtis. Taigi leidau savo pašėlusioms ir palaimingoms mintims laisvai skristi, galvojau apie Tave, taip stipriai susikaupiau, apie Tave mąstydama, jog pamačiau tarsi gyvą, sėdėjai už stalo ir kažką perrašinėjai iš krūvos popierių į savo kompiuterį. Tuomet išsitraukei nosinę, nusišluostei kaktą ir minutėlę žiūrėjai pro langą, už jo kaip tik skrido kažkokie balti paukščiai – žuvėdros, balandžiai, o gal gulbės. Stengiausi per nuotolį perteikti Tau visas manyje glūdinčias jėgas. Ar jautei? <...> Tavo Adelė

Apie autorių

Ivanas Klima (1931) – čekų rašytojas, karo metu, išaiškėjus žydiškai kilmei, praleidęs koncentracijos stovykloje. Sietas su „Prahos pavasario“ literatų ir intelektualų karta. 1968 m. jo knygos buvo uždraustos Čekoslovakijoje, ir leidžiamos kaip samizdatas. 1989 m. Aksominės revoliucijos metais, jo romano „Meilė ir šiukšlės“ parduota 100,000 egz. Ivano Klimos temos: laisvė ir sąžinė, meilė ir politika pavertė jį amžinu opozicioneriumi: tiek post-68 komunistinei Čekoslovakijai, tiek ir dabartinei vartotojiškai, vertybių ir principų erozijos paveiktai postsocialistinei sistemai. Ivano Klimos knygos išverstos į 29 kalbas.

Ištraukos

Jei žmonija ritosi nuopolin, ant jų vedlių pečių turėjo gulti rūpestis, kaip juos visus išgelbėti. Bet valstybės galvos pirmiausia rūpinosi intrigomis, mąstė tik apie tai, kaip iškovoti dar daugiau valdžios ir pašalinti tuos, kuriuos laikė svarbiausiais konkurentais, arba atvirkščiai – kilniai, bet nevaisingai diskutavo apie moralę. Tai buvo nelinksmas atradimas, kurį subrandino per savo neilgą, bet spygliuotą politinį kelią. Demokratija, už kurią iš pradžių kovojo ir kurią stengėsi statyti, turėjo pernelyg daug tamsių pusių, o tamsiausioji jam atrodė pati jos esmė, tai yra – masių valdymas. Demokratijos tėvai tikėjo liaudimi, bet negalėjo numatyti, kas per kelias kartas atsitinka žmonijai, veikiamai gerovės, reklamos ir masinio televizijos laidų žiūrėjimo.

Nuomonės