kitos knygos / Knygos / Jokio kito dievo, tik Dievas. Islamo ištakos, evoliucija ir ateitis Spausdinimui

Reza Aslan

Jokio kito dievo, tik Dievas. Islamo ištakos, evoliucija ir ateitis

Negrožinė literatūra / 2017 m. / ISBN 978-609-427-258-5 (spausdinta knyga), ISBN 978-609-427-281-3 (el. knyga) / 368 psl. / Kietais viršeliais / Iš anglų kalbos vertė Zigmantas Ardickas, mokslinė redaktorė Aušra Pažėraitė, kalbos redaktorė Jurgita Radzevičiūtė / Dizainerė Lina Sasnauskaitė

  • Rezultatas: 4.5/5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rezultatas: 4.56/5 (Balsai: 9)

Dėkojame už nuomonę.

Jūs jau balsavote. Balsuoti galima tik vieną kartą.

Jūsų įvertinimas pakeistas.

Islamas. Kokia iš tikrųjų šio tikėjimo esmė? Tai karo ar taikos religija? Kuo Alachas skiriasi nuo žydų ir krikščionių Dievo? Ar šalys, kuriose daugiausia žmonių išpažįsta islamą, gali būti paremtos demokratinėmis vertybėmis – pliuralizmu ar žmogaus teisėmis?

Amerikiečių religijotyrininkas Reza Aslanas uždegančiai ir pagaviai išdėsto islamo esmę ir permainingą istoriją, argumentuotai paaiškina, kaip susiformavo „civilizacijų susidūrimo“ mentalitetas, padaręs įtaką dabartiniam vakariečių požiūriui į šią religiją. Anot autoriaus, gyvename islamo reformacijos epochoje – šiam laikotarpiui būdingi sukrėtimai, panašūs į tuos, kuriuos prieš kelis šimtmečius patyrė krikščionių ir judėjų kultūros. 

Antroji lietuviškai pasirodanti R. Aslano knyga kviečia šiuolaikiškai mąstančius žmones į islamą žiūrėti remiantis žiniomis, o ne išankstinėmis nuostatomis. Pirmojoje knygoje „Maištininkas. Jėzaus Nazariečio gyvenimas ir laikai“ (kitos knygos, 2015) autorius atkūrė krikščioniškajai kultūrai neįprastą Jėzaus, kaip karingo maištininko, paveikslą.

*

„Autorius pagaviai, įžvalgiai ir provokuodamas pasakoja apie gyvą islamo tikėjimą, jo istoriją ir kultūrą. Tai priminimas, kad, nepaisant antraščių apie terorizmą, islamas jo išpažinėjams buvo ir išlieka turtingu, dinamišku dvasiniu mokymu.“
John L. Esposito, knygos „Unholy War autorius

„Paaiškinęs 1 500 metų trukusius susidūrimus islamo civilizacijos viduje ir atskyręs islamą nuo islamiškojo fundamentalizmo R. Aslanas įnešė esminį indėlį į svarbiausią mūsų laikų klausimą.“
Tom Reiss, knygos „The Orientalist“ autorius

Nuomonės