Sylwia Chutnik

Kišeninis moterų atlasas

Žvelgdama iš feministinių pozicijų, autorė įtaigiai parodo, kaip primesti socialiniai vaidmenys (motinos, namų šeimininkės, „tikro vyro“, turgaus pardavėjos, mergaitės-princesės) žlugdo laisvės trokštančias asmenybes, pasmerkia jas dvasiniam skurdui ir nužmogėjimui.

Woody Allen

Diagnozė: nepakaltinamas

Jeigu staiga nebegalėčiau kurti kino, – teigia jis, – nusiminčiau ne taip jau ir baisiai. O štai be rašomojo stalo neištverčiau nė savaitės.“

Stefan Whilde

Zaratustra kalba makaronams

... It cilindras, kuriame mirtinai nuodingas augalas sumaišomas su vandeniu tampa vaistu, jis norėjo atsigręžti į save ir atrasti visumą. Jis troško išvengti klinikinės dvasinės žmogaus mirties, jo pagrabinės kasdienybės ir sušvinkusių svajų...

Iain Banks

Tiltas

 Po siaubingos avarijos jis atrodo lyg gulintis komoje – taip atrodo gydytojams – o iš tikrųjų jis įžengė į kitokį pasaulį, kur ateitis, praeitis ir dabartis susimaišė , kur sapnai ir fantazijos persipynė su tikrove…. Tai – Tiltas...

Tomas S. Butkus

Miestas kaip įvykis: Urbanistinė kultūrinių funkcijų studija

... miesto kaip formos mutacija ir miesto kaip įvykio gimimas <...> – vietos, objektai ir reiškiniai, knygoje įgyjantys kultūrinių funkcijų pavidalą. <...> nagrinėjamas globalinių transformacijų fone – vėlyvojo kapitalizmo, poindustrinės urbanizacijos, tinklaveikos visuomenės erdvėje.

Allen Ginsberg

Staugsmas, Kadišas ir kiti eilėraščiai

Šioje literatūroje viskas yra nekalta – narkotikai, nežabotas seksualinis gyvenimas, įstatymų pažeidinėjimas. Nekalta, nes persunkta stipriu pirmapradžiu gyvenimo geismu ir svaiguliu, leidžiančiu pasiekti „absoliutų nušvitimą“.

Aleksandra Fomina

Mes vakar buvom saloje

Romanas žymi visos Rytų Europos jaunimo kartos, subrendusios amžių sandūroje, pakilimą ir krytį. Tai dar vienos prarastosios kartos – išsilaisvinusios iš iliuzijų, bet nusivylusios (pranc. – désenchantée) „N“ kartos – manifestas.

Noam Chomsky

Hegemonija arba išlikimas: Amerikos siekis viešpatauti pasaulyje

... tai akademiškai nuodugnus ir morališkai blaivinantis žvilgsnis į JAV užsienio politiką nuo Antrojo pasaulinio karo iki šių dienų. Kiekvieną teiginį, kiekvieną kaltinimą ir kiekvieną išvadą autorius pagrindžia kruopščiai sudaryta įrodymų virtine ir įvertina vadovaudamasis daugiausia atsakomybės reikalaujančiu principu – teise kalbėti tiesą, kad ir kokia nepatogi bei skaudi ji būtų.

John Perkins

Ekonomikos smogiko išpažintis

... pirmasis pasaulyje autobiografinis pasakojimas, kuriame autorius atskleidžia itin slaptos „ekonomikos smogikų“ grupės gyvenimą ir veiklos metodus.

Julius Keleras

Tai Tu

Paviršius knygoje „Tai Tu“ atstovauja kategoriją „Tu“ ir gali būti tapatintinas su moteriškuoju pradu, kurio daiktiškąją būti kontempliuoja, savo refleksija įgalina egzistuoti ir visomis keturiomis bando įprasminti kategorija „Aš“, save perteikiantis kaip vyriškojo prado atstovą, ramentais į savo paties interpretuojamą ir kuriamą „Tu“ paviršių besiremiantį orą: „man reikia sukurti tave, sugalvoti be/ žodžių, iš nieko sudėti, iš atspindžių/ balose, skruzdžių, liepą linguojančių/ per įkaitusius Vilniaus šaligatvius –/ iš kažko, ką žinau tiktai aš ir tik tu“...