Paul Krugman

Įveikime ekonominę depresiją!

2012 / 978-609-427-074-1 / 238 psl. / kietais viršeliais / iš anglų kalbos vertė Aušra Maldeikienė /

  • Rezultatas: 5/5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rezultatas: 4.79/5 (Balsai: 14)

Dėkojame už nuomonę.

Jūs jau balsavote. Balsuoti galima tik vieną kartą.

Jūsų įvertinimas pakeistas.

Princeton‘o universiteto profesorius Paulas Krugmanas – vienas žymiausių šiuolaikinių ekonomistų, 2008 m. Nobelio ekonomikos premijos laureatas, rašantis dienraščiui The New York Times – atkakliai kovoja su išplitusiomis „taupymo“, kaip kovos su pasaulį apėmusio ekonomikos nuosmukiu, priemonėmis, autorius nuomone, tik giliančiomis krizę.

Ši knyga — tai bandymas sulaužyti įsigalėjusias pražūtingas nuostatas ir paremti skatinančią, orientuotą į darbo vietų kūrimą politiką, kuria dabar ir privalu remtis. Siekdamas šio tikslo, privalau remtis faktais, tad neišvengiau grafikų. Vis dėlto tikiuosi, kad tokie techniniai dalykai neatbaidys protingų skaitytojų, tame tarpe ir tų, kurie menkiau domisi ekonomika. Tad, tiesą sakant, čia bandysiu „kopti“ per galvas tų vadinamųjų Rimtų Žmonių, kurie kokios bebūtų priežastys, pastūmėjo mus klaidingu, ekonomikai ir visuomenei labai daug sunkumų atnešusiu keliu, ir taip formuoti tokią visuomenės nuomonę, kuri leistų imtis teisingų žingsnių.

Knyga radikaliai prieštarauja ir Lietuvoje populiarioms ir valdžios, bei daugelio užsienio bankų propaguojamoms nuostatoms, praktiškai įgyvendintomis 2008-2009 m., kai Lietuvos ekonomika susitraukė apie 15%, o Lietuvos valdžia, nuosmukio nuostoliams padengti, buvo priversta padidinti Lietuvos įsiskolinimą 25 mlrd. Lt.

Nuomonės