Jonathan Haidt

Teisusis protas

Negrožinė literatūra / 2023 m. / ISBN 978-609-427-549-4 / Vertėja Rūta Montvilienė / Redaktorė Asta Bučienė /

  • Rezultatas: 5/5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rezultatas: 5/5 (Balsai: 3)

Dėkojame už nuomonę.

Jūs jau balsavote. Balsuoti galima tik vieną kartą.

Jūsų įvertinimas pakeistas.

Jonathanas Haidtas (gim. 1963) psichologijos mokslų daktaras (apgynė Pensilvanijos universitete), socialinės psichologijos tyrėjas, podoktorantūros studijas pabaigė Čikagos universitete ir Orisoje, Indijoje. Jis – etinės lyderystės profesorius Niujorko universiteto Sterno verslo mokykloje. 16 metų dėstė Virdžinijos universitete, o 2011 m. perėjo į Niujorko universiteto Sterno verslo mokyklą. Žurnalai „Foreign Policy“ ir „Prospect“ J. Haidtą pavadino „vienu geriausių pasaulio mąstytojų“. Tyrinėjimuose daugiausia dėmesio skiria moralės temoms – studijuoja kultūrines moralės aspektų variacijas ir jų raidą.

Remdamasis eksperimentine psichologija, etnografijos tyrimais, evoliucijos teorija ir savo dvidešimt penkerius metus trukusiais novatoriškais moralinės psichologijos tyrimais, socialinės psichologijos tyrinėtojas amerikietis Johnathanas Haidtas meta iššūkį šiuolaikiniam tikėjimui racionalumu ir parodo, kad moralinius sprendimus lemia ne protas, bet nuojauta. Smegenų nuskaitymai rodo, kad uždavus klausimą žmonės greitai priima sprendimą ir vėliau pateikia racionalius argumentus tik tam, kad pateisintų jau priimtą sprendimą. J. Haidtas remiasi evoliucine hipoteze: konkuruojant dėl socialinio statuso lemiamas veiksnys yra gebėjimas daryti įtaką kitiems, taigi, protas išsivystė tam, kad padėtų mums „prasisukti“, o ne tam, kad suprastume naujų dalykų.

Trys pagrindinės J. Haidto tezės: būtina sąmoningai pasitelkti protą tam, kad suprastume kitas nei mūsų prielaidas, o ne tam, kad vien tik pagrįstume savo intuityviai priimtus sprendimus; būtina skirti laiko apmąstymams (persidirbusių ir užsiėmusių individų visuomenėje šį įprotį svarbu iškelti ir puoselėti): anot autoriaus pasitelkiamo tyrimo, dvi minutės argumento apmąstymui gali iš esmės pakeisti, praplėsti žmogaus nuomonę; būtina pralaužti ideologinę segregaciją, dėl kurios visuomenės yra vis labiau susiskaldžiusios ir getizuotos, tai kelia politines ir kultūrines įtampas.

Nuomonės