Robertas Kudirka (khf.vu.lt nuotrauka)

Robertas Kudirka

Lietuvių filologijos katedros doc. dr. Robertas Kudirka ne tik dėsto studentams. Jis – „Lietuvių kalbos ir nenorminės leksikos žodyno“ sudarytojas. Šio didžiulio veikalo dalį – „Kalėjimo, kriminalinio bei narkomanų žargono žodyną“ išleido „Kitos knygos“ (du leidimai). Autorius pats rinko medžiagą, bendraudamas su nenorminės leksikos vartotojais (kaliniais, dealeriais ir kt.) ir skaitydamas narkotikų vartotojų ir kitų grupių susirašinėjimus forumuose internete.

R. Kudirka per dešimtmetį parengė veikalą, kuris kai ką iki neįmanomybės piktina, kai ką žavi, kai ką juokina, kai ką liūdina, bet neabejotinai kelia susidomėjimą ir reiškia ryškų poslinkį lietuvių kalbotyros moksle. Tokie žodynai skatina tolesnes šios kalbos srities studijas, be to, per juos galima geriau suprasti marginalizuotų socialinių grupių pasaulį, kartais visai linksmą, kartais žiaurų, o kartais beviltišką ir liūdną. R. Kudirka įrodė, kad žodžiai, turintys nelietuviškas šaknis, gali būti laikomi lietuvių kalbos žodžiais, o žargonas – legitimia kalbos dalimi. Net ir norminės kalbos žodžiai žargono žodyne atveria naujų prasmių: pvz., epitetas „gaidys“ kaliniams gali būti išties žeidžiantis, reiškiantis lemiamą nuosprendį.

„Ką Dievas baudžia, tas rašo žodynus“, – būtent taip atsakė autorius, paklaustas, dėl kokių priežasčių ėmėsi lietuvių kalbos nenorminės leksikos tyrimų. Anot R. Kudirkos, tai buvo visai neištirta niša, kuriai labai reikėjo tyrimų.

Be to, Robertas Kudirka 2014 metais pelnė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Rektoriaus apdovanojimą už pedagoginę veiklą.  

Daugiau: 

Pakalbėjus reikia plauti burną;

Dirbdamas su studentais dr. R. Kudirka gyvena jų ritmu;

Kalba, kurios nesuprantame ir bijome.

Autoriaus knygos

Robertas Kudirka

Kalėjimo, kriminalinio ir narkomanų žargono žodynas. Antras pataisytas ir papildytas leidimas

Antrasis šokiruojančio, tačiau ne tik kalbą, bet ir subkultūras tiriančio žodyno leidimas.

Robertas Kudirka

Kalėjimo, kriminalinio ir narkomanų žargono žodynas

Vilniaus universiteto dėstytojas dr. Robertas Kudirka jau beveik 10 metų tyrinėja į pragaištingą „nusikaltimo–narkotikų–kalėjimo“ trikampį patekusių žmonių kalbėseną...

Nuomonės