Todd Strasser

Banga

Romanas / 2022 / 136 psl. / Iš anglų kalbos vertė Ieva Venskevičiūtė /

  • Rezultatas: 5/5.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rezultatas: 5/5 (Balsai: 3)

Dėkojame už nuomonę.

Jūs jau balsavote. Balsuoti galima tik vieną kartą.

Jūsų įvertinimas pakeistas.

Amerikiečių autoriaus Todo Strasserio romanas (pasirodė 1981 m.) išverstas į 22 kalbas. Jis paremtas 1969 m. tikrai vykusiu „Trečiosios bangos“ eksperimentu Palo Alto vidurinėje mokykloje Kalifornijoje, kurį inicijavo istorijos mokytojas Ronas Jonesas. Per pamoką apie nacistinę Vokietiją mokiniai jo paklausė, kaip paprasti Vokietijos piliečiai – mokytojai, gydytojai, geležinkelininkai ir t. t. – galėjo „nepastebėti“ ar net teisinti masinį žydų žudymą? Mokytojas jiems paaiškino originaliai – pasitelkęs nacių naudotas priemones ideologijai įtvirtinti.

Nacizmui ar fašizmui būdinga įtikinti žmonių grupę ir paskui visuomenę, kad yra tik viena vertinga tiesa – jų tiesa. Persiėmimas ta tiesa daro juos pranašesnius už kitus. Tuo įsitikinusi grupė daro spaudimą individui, jeigu jis bando prieštarauti. 

Iš pradžių istorijos mokytojas Ronas ima mokyti mokinius taisyklingai sėdėti suole ir kalba, kokia svarbi drausmė. Kitą dieną klasė – jai patinka žaidimas – jau sėdi tinkamai, o Ronas liepia mokiniams choru skanduoti šūkius ir išmoko ypatingą gestą – „Bangos“ pasisveikinimą. Vėliau mokytojas išduoda paaugliams nario bilietus ir įsako agituoti prisijungti, o kitaminčius demaskuoti. Visi nori priklausyti „Bangai“. Tik Lorė ir Deividas supranta, kad turi pasistengti šį judėjimą sustabdyti, kol dar ne vėlu.

Aktualus kūrinys primena, kad žmonės lengvai paveikiami, ir tik nuo politinių vadovų priklauso, ar pasikartos žiaurūs praeities nusikaltimai – ir jie tikrai gali pasikartoti, nes žmonių prigimtis nepasikeitė ir jau išbandytos priemonės gali suveikti, jei nebus pakankamai abejojančių ir kritiškai mąstančių. 

2008 m. Vokietijoje pastatytas filmas „Die Welle“ (rež. Dennisas Gasselis (gim. 1973), o 2019 m. sukurtas „Netflix“ serialas „We Are The Wave“. Šiandien kai kuriose šalyse (pvz., Vokietijoje) kūrinys įtrauktas į mokymo programas. 

Nuotraukos autorė Barbara Lewis.

Nuomonės